Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
2016-06-07
Բազմաբնակավայր համայնքում «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանության» կիրառման ուղեցույց
Բազմաբնակավայր համայնքում «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանության» կիրառման ուղեցույց...
2014-12-10
<Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում> տարեկան մոնիթորինգի զեկույցների մշակման, քննարկման եվ հրապարակման
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգը (ՏԻՀ) հիմնադրվել է 1996 թվականին՝ ՀՀ Սահմանադրության համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունումից (1995 թվականի հուլիսի 5-ին) ա...
2014-04-10
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման եվ կառավարման
Սույն մեթոդաբանությունը նվիրված է տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն հարցերից մեկին` Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման միավորի (համայնքի) զարգացման ծրագրերի մշակմանը...
2013-04-10
Համայնքի ծախսային քաղաքականության
Սույն մեթոդաբանությունը մշակվել է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ – Հայաստանի «Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի» օժանդակությամբ` «Համայն...
2013-03-10
Համայնքների խոշորացման հետ կապված ծախսերի ու օգուտների գնահատման
Սույն մեթոդաբանությունը մշակվել է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ – Հայաստանի «Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագրի» օժանդակությամբ` «Համայն...
ԵՐԵՎԱՆ - 2012
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սույն մեթոդաբանական ձեռնարկը նվիրված է` ՀՀ համայնքի բյուջետային գործընթացի և բյուջեի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանության մշակման, կիրառման, եզրակացություն...