Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
2005-01-11
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
2002-ից 2004 թվականը Համաշխարհային բանկի ինստիտուտի (ՀԲԻ), Տեղական ինքնակառավարման եւ պետական ծառայության բարեփոխումների նախաձեռնության (ՏԻՆ) եւ Միավորված ազգերի կազմա...
2004-03-11
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ . Քաղաքականության տարբերակներ եւ ուղիներ
Վերջին տարիներին հետաքրքրությունը Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի նկատմամբ բավականին մեծացել է: Դա պայմանավորված է այդ ոլորտի կարեւորությամբ ու Եվրոպայի Խո...
2004-02-11
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՙՀամայնքների բնյուջետավարման ուղեցույց՚ ձեռնարկը մշակվել է ՙՀամայքների ֆինանսիստների միություն՚ ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ , ՙՏեղական ինքնակառավարման մասին՚ նոր օրենքով պայմ...
2004-01-11
ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Ցանկացած պետության վարչատարածքային բաժանումն այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է հանրային կառավարման, այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգը: Վարչատարածքային բա...
2003-03-11
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ
Ձեռնարկը ծանոթացնում է բյուջեի նախագծի պատրաստման այնպիսի եղանակների և մեխանիզմների հետ, որոնք թույլ են տալիս դիտարկել բյուջեն ոչ միայն որպես ծախսերի գրանցամատյան, այլ...
2003-02-11
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ — ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ
Եռամյա ծրագիրն իրենից ներկայացնում է համայնքի սոցիալտնտեսական իրավիճակի գնահատման և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների գնահ...