Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
Ռուդիկ Հարոյան Ռուդիկ Հարոյան

Ռուդիկ Հարոյան
1948-2013

(ՀՖՄ վարչության 27.04.2010թ. նիստի որոշմամբ)
1998 թ-ից  ՀՖՄ հիմնադիր անդամ
1998-2006 թթ. ՀՖՄ վարչության անդամ