Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 4.3 կմ2

Բնակչություն` 2400

Քաղաքային համայնք Ալավերդու տարածաշրջանում, Ալավերդի քաղաքից 10 կմ հյուսիս-արեւելք: Մարզկենտրոնից գտնվում է 62 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի վարչական տարածքի մեջ է մտնում Ախթալա քաղաքը եւ Ախթալայի Առողջարանին կից գյուղը, որը Ախթալա քաղաքից գտնվում է 3 կմ հեռավորության վրա: Ախթալան մինչեւ 1995թ.-ը եղել է քաղաքատիպ ավան, իսկ վարչատարածքային ռեֆորմից հետո դասվել է Հայաստանի քաղաքների շարքին: Ախթալա գյուղը մտել է Թիֆլիսի նահանգի Ողջալուի գավառի Լոռու տեղամասում, 1939թ.-ից այն դարձել է քաղաքատիպ ավան:
Նախկինում այն ունեցել է Ախդալա, Ախտալա, Պղնձահանք անվանումները: Պղնձահանք անվանումը կապված է 1763թ.-ին վրաց Հերակլ 2-րդ թագավորի հետ , որը Գյումուխանեից բերել է հույն հանքագործներ, որոնք կառուցել են Ախթալայի արծաթի եւ պղնձի գործարանը եւ բնակավայրին տվել Պղնձահանք անվանումը: Ախթալայի մոտ գտնվող արծաթահանքերի հետ կապված, երբեմն այն անվանվել է Արծաթահանք:
Քաղաքի շրջակայքում գտնվում է Ախթալայի հնավայրը, որի մեջ մտնում է Ախթալայի վանքը: Այստեղ հայտնաբերվել են մ.թ.ա 1-ին հազարամյակին վերաբերվող երկաթե, բրոնզե իրեր, զենքեր, զարդաքանդակներ: Քաղաքի հնություններից նշանավոր է 10-րդ դարի ամրոցը, որն այժմ կիսավեր է, Առաքելոց եկեղեցին եւ ամրոցի արեւմուտքում ընկած զույգ եկեղեցիները, Սուրբ Երրորդություն կամ Սուրբ Աստվածածին վանքը, որը նաեւ կոչվում է Մարիամ Աննայի վանք: Միջնադարում այն եղել է գրչության կենտրոն, 1229թ.-ին վանքը վերանորոգվել է Իվանե Զաքարյանի կողմից, որն էլ իր որդու թաղված է այստեղ:
Քաղաքը տեղադրված է Դեբեդ գետի ձախ ափին, Լալվար լեռան ստորոտում, լեռնալանջի վրա: Ծովի մակարդակից գտնվում է 740 մ բարձրության վրա: Այն կազմված է մի քանի թաղամասերից: Բուն թաղամասը նախկին Ներքին Ախթալա գյուղն է, իսկ նոր թաղամասը տեղադրված է Շամլուխ գետի բարձրադիր ափին: Համայնքի կլիման մերձարեւադարձային է, չափավոր շոգ եւ չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով: Տարեկան թափվում են 500-600մմ մթնոլորտային տեղումներ: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում: Բնական լանդշաֆտները լեռնանտառներ են:
Շրջակայքում կան պղնձի, կապարի, արծաթի հանքավայրեր, որոնք ունեն արդյունաբերական նշանակություն եւ շահագործվում են:
1970թ.-ին Ախթալան ունեցել է 4430 բնակիչ: 2001թ. մարդահամարի տվյալներով Ախթալա քաղաը ունեցել է 2225, իսկ Առողջարանին կից գյուղը` 20 բնակիչ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2005 թ-ին Ախթալա քաղաքն ունեցել է 2.4հազար բնակիչ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 45%, կանայք` 55%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 24%, աշխատունակները` 57% հետաշխատունակները` 19%:
Համայնքում կան 2 հանրակրթական դպրոց, մշակույթի տուն, երկու գրադարան, հինգ մանկապարտեզներ, մարզադաշտ, հյուրանոց, պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, կապի հանգույց: Համայնքում գտնվում է □Ախթալա□ առողջարանը:
Քաղաքի տնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը արդյունաբերությունն է: Գլխավոր ձեռնարկությունը լեռնահանքային կոմբինատն է, որտեղ իրականացվում է բազմամետաղների հանքահարստացում: Կան սննդի արդյունաբերության` հացի, կաթնամթերքի գործարաններ:
Համայնքի հողային ֆոնդի մոտ 15%-ը օգտագործվում է որպես բնակավայրի եւ տնամերձ հողեր, 63%-ը պաուստային հողեր են, 22%-ը պետական նշանակության հողեր, որոնք ունեն գյուղատնտեսական նշանակություն եւ օգտագործվում են որպես վարելահողեր (17 հա) եւ արոտավայրեր (41հա): Զբաղվում են պտղաբուծությամբ, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ, խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարեւորվում է ներքաղաքային ճանապարհների վերանորոգումը, դպրոցի եւ դպրոցական գույքի վերանորոգումը, ոռոգման եւ խմելու ջրի ջրագծերի, փողոցների գիշերային լուսավորության հարցը: Առաջնային են համարվում նաեւ մշակութային կոթողների վերանորոգումը, էկոլոգիական հիմնախնդիրները` ջրային եւ օդային ավազանի աղտոտվածությունը: