Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 20կմ2

Բնակչություն` 142

 

aghvorik.shirak@mta.gov.am
 
Գյուղ Ամասիայի տարածաշրջանում, Ամասիա գյուղից 18կմ հյուսիս, մարզկենտրոնից գտնվում է 42կմ հեռավորության վրա: Նախկինում մտել է Կարսի մարզի կարսի օկրուգի մեջ և ունեցել է Ենիել, Կարանամազ, Ղարանամազ, Օրթուլու-սանջաղ անվանումները: Աղվորիկ է վերանվանվել 1991 թ-ին:
Գյուղը գտնվում է Աշոցքի սարավանդում, Ջավախքի լեռնաշղթայի ստորոտում` ծովի մակարդակից 2050մ բարձրության վրա: Կիման ցուրտ լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են ձնաբքերը և սառնամանիքները: Ամառը զով է, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 500-600մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստաններ են և մերձալպյան մարգագետինները:  
Գյուղի բնակչության նախնիների մի մասը 1828-30թթ գաղթել է Արևմտյան Հայաստանի Խնուսի և Բասենի գավառներից: 1896 թ-ին գյուղն ունեցել է 285, 1897 թ-ին` 406, 1926թ-ին` 457, 1939 թ-ին` 595, 1959 թ-ին` 703, 1970 թ-ին` 1072, 1979 թ-ին` 1091 ադրբեջանցի բնակիչ: 1988-1989թթ հայ-ադրբեջանակն հակամարտության տարիներին տեղի ադրբեջանցիները տեղափոխվել են Ադրբեջանի Հանրապետություն, գյուղում վերաբնակվել են հայ ընտանիքներ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համայնքը 2013 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցել է 142 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 42%, կանայք` 58 %: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 29%, աշխատունակներ` 54%, հետաշխատունակներ` 17%: Ունի 24 տնտեսություն: Ունի դպրոց, գրադարան, կապի հանգույց:
Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր` կազմելով 108հա: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես վարելահողեր, արոտավայրեր, կազմելով համապատասխանաբար 536 և 262 հեկտար: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը անասնապահությունն է: Զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ: Զբաղվում են նաև հացահատիկային, կերային կուլտուրաների մշակությամբ:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցական գույքի նորացումը, խմելու ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը, գազաֆիկացումը:
 
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Աղվորիկ
 
 
Ինդեքս՝ 2702
 
ՀԵռ`բջջ +374 093 89 08 67