Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 117.9կմ2

Բնակչություն` 5383

Գյուղ Թալինի շրջանում, Թալինից մոտ 18 կմ հարավ-արեւմուտք: Մարզկենտրոնից գտնվում է 71 կմ հեռավորության վրա: Տեղադրված է Արմավիր-Գյումրի միջպետական նշանակության ճանապարհի վրա: Նախկինում ունեցել է Ալագյազ, Ալագյոզ անվանումները: Վերանվանվել է 1950 թ-ին: 1974 թ-ից եղել է քաղաքատիպ ավան, 1995 թ-ից հետո` գյուղական բնակավայր:
Գյուղի տարածքում գտնվումէ 7-րդ դարին վերաբերող եկեղեցու ավերակները:
Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1255 մ բարձրության վրա: Կլիման մերձարեւադարձային, չափավոր ցամաքային է , աչքի է ընկնում ցամաքայնությամբ: Ամառները շոգ են եւ չոր, ձմեռները` ցուրտ, ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Հունվարյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -5,-6-ի սահմաններում, հուլիսյանը` 22-24-ի սահմաններում: Մթնոլորտային տարեկան տեղումների քանակը 350-400մմ: Բնական լանդշաֆտները չոր տափաստաններն են:
Խմելու նպատակով օգտագործվում է Ախուրյան գետի ջրերը, իսկ ոռոգման նպատակով ջրերը տեղափոխվում են Թալինի ջրանցքով:
1873 թ-ին ունեցել է 95, 1939 թ-ին` 678, 1959 թ-ին` 2468, 1979 թ-ին` 4820 հայ բնակիչ: Համայնքի բնակչությունը կազմում է 5455 մարդ, որից 49% տղամարդիկ են, իսկ կանայք` 51%: Մինչաշխատունակ տարիքի բնակչությունը կազմում է 26%, աշխատունակ տարիքի ներկայացուցիչները` 59%, հետաշխատունակները` 15%: Գյուղն ունի 1022 տնտեսություն:
Ունի դպրոց, բուժկետ, կապի հանգույց:
Այստեղ է գտնվում ՙԱրագած պեռլիտ՚ ձեռնարկությունը, որն օգտագործում է սեփական հումքը: Ունի պեռլիտի եւ գինու գործարան:
Գյուղատնտեսության մեջ մեծ բաժին ունի բուսաբուծությունը: Մշակում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Զբաղվում են պտուղների աճեցմամբ, բազմամյա տնկարկները գտնվում են տնամերձ հողակտորներում: Համայնքային հողերի մոտ 1/3-ը վարելահողերն են: Արոտավայրերը զբաղեցնում են պահուստային հողերի շուրջ 57%: Բուծում են մանր եւ խոշոր եղջերավոր անասուններ: Ունի կաթի մշակման եւ կաթնամթերքի արտադրության կետ:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարեւորվում է գյուղամիջյան ճանապարհների, խմելու ջրի ջրագծերի վերանորոգումը: