Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 14.83կմ2

Բնակչություն` 490

Համայնքի հեռավորեւթյունը մարզկենտրոնից 20կմ, Երևանից՝ 40կմ, բարձրությունը ծովի մակեր¢ույթից 1900մ, ընտանիքների թիվը՝ 141, գրանցված ընտրողների թիվւ՝ 348, բնակչությունը 518 մարդ, որոնցից կին՝ 271, տղամարդ՝ 247։ Համայնքի վարչական տարածքը 1483հա։