Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 3.4կմ2

Բնակչություն` 303 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)

Գյուղը սկզբում որպես անասնապահական ամառանոց հիմնվել է 1888թ.:
Խորհրդային տարիներին Իծաքարը որպես փոքր բնակավայր համարվել է Նավուր գյուղի թաղամաս:
1991թ. Իծաքարն առանձնացել է Նավուրից և ստացել ինքնուրույն համայնքի կարգավիճակ:
1. Հեռավորությունը Երևանից՝ 213 կմ,
մարզկենտրոնից՝ 80 կմ,
ՀՀ պետական սահմանից՝ 14 կմ
2. Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1150 մ
3. Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին ջերմաստիճանը + 18C է, ձմռանը` -3C
4. Պատմամշակութային կոթողներ չկան
5. Բնակչության թիվը՝ 303 մարդ, 107 ընտանիք
6. Համայնքի զբաղեցրած տարածքը՝ 5385.72 հա,
որից` 1034 հա արոտներ,
111 հա վարելահողեր
7. Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, անասնապահություն
8. Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով բավարար, ոռոգման ջրով անբավարար
9. Գազիֆիկացված չէ
10. Ճանապարհների վիճակը՝ անմխիթար

Համայնքն ունի`

1. Դպրոց՝ 200 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 37
2. Բուժկետ
3. Համայնքային կենտրոն