Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում


Մակերես` 4.7կմ2


Բնակչություն` 449 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)


Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղը գտնվում է Այրում կայարանից և համանուն համայնքից 2 կմ հեռավորության վրա։
Լճկաձորը Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ամենահին գյուղերից է:
1. Հեռավորությունը Երևանից՝ 208 կմ,
մարզկենտրոնից՝ 75 կմ,
ՀՀ պետական սահմանից՝ 3.5 կմ /հեռավորությունը Վրաստանի սահմանից/
2. Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 600 մ
3. Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին ջերմաստիճանը +29C է, ձմռանը` -2C
4. Պատմամշակութային կոթողներ չկան
5. Բնակչության թիվը՝ 449 մարդ, 108 ընտանիք
6. Համայնքի զբաղեցրած տարածքը՝ 2159 հա,
որից` 110 հա արոտներ,
163.8 հա վարելահողեր,
45.9 հա այգիներ
7. Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, անասնապահություն
8. Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ մասնակի
9. Գազիֆիկացված է
10. Ճանապարհների վիճակը՝ բավարար


Համայնքն ունի`


1. Դպրոց՝ 80 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 57
2. Բուժկետ