Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 66կմ2

Բնակչություն` 635

 

lusakert.shirak@mta.gov.am

Գյուղ Արթիկի տարածաշրջանում, մարզկենտրոնից գտնվում է 16կմ հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Թալըբօղլի, Թալիբ, Թալիբօղլի անվանումները: Լուսակերտ է վերանվանվել 1948 թ-ին: Գյուղը տեղադրված է Գյումրի-Մարալիկ ավտոմայրուղու վրա:
Գյուղը տեղադրված է Շիրակի դաշտում` ծովի մակարդակից 1540մ բարձրության վրա: Կիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 500-600մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստանները: Խմելու ջուրը ջրմուղով հասցվում է գյուղ Մանթաշի ջրամբարից :
Գյուղի շրջակայքում պահպանվել են 3-րդ հազարամյակին վերաբերող դամբարաններ: Ունի ս. Աստվածածին անունով եկեղեցի:
 Բնակչության նախնիների մի մասը 1915-20 թթ գաղթել է Արևմտյան Հայաստանի տարբեր գավառներից և Կարսի մարզից: 1831 թ-ին գյուղն ունեցել է 126, 1897 թ-ին` 416, 1926 թ-ին` 425, 1939 թ-ին` 644, 1959 թ-ին` 608, 1979 թ-ին` 712 բնակիչ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համայնքը 2013 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցել է 635 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 43%, կանայք` 57%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 29%, աշխատունակներ` 53%, հետաշխատունակներ` 18%: Ունի 170 տնտեսություն: Ունի դպրոց, գրադարն, բուժկետ, կապի հանգույց:  
Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը կաթնամսատու անասնապահությունն է: Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր` կազմելով 172հա: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես վարելահողեր, արոտավայրեր, կազմելով համապատասխանաբար 274 և 120 հեկտար: Զբաղվում են խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ: Մշակում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաներ:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցական գույքի նորացումը, խմելու ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը, գազաֆիկացումը:

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Լուսակերտ

Ինդեքս՝ 3022

Հեռ. բջջային +374 093 26-37-59