Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 17կմ2

Բնակչություն` 1706

 

Տարածքը` 16.1 կմ2 ( 1613 հա)
Բնակչությունը` 1562 մարդ(2001 թ.)

Գյուղ Արագածի տարածաշրջանում, մարզկենտրոնից գտնվում է 51 կմ, իսկ Երևան քաղաքից` 79 կմ հեռավորության վրա: Գյուղը հիմնադրվել է Անիի շրջանի գյուղերից եկածների կողմից 1850-ական թթ.: Նախկինում ունեցել է Աջիխալիլ, Խալիլ, Հաջի Խալիլ անվանումները: Ծաղկահովիտ է վերանվանվել 1946 թ-ին:
Գյուղի հյուսիս-արևելքում գտնվում է ՙԿալաչի՚ ուրարտական ամրոցը: Ունի Գրիգոր Լուսավորիչ նորակառույց եկեղեցին:
Գյուղը տեղադրված է Արագած լեռնազանգվածի հյուսիսային ստորոտին` Ծաղկահովիտ գետի կանաչապատ հովտում: Գտնվում է ծովի մակարդակից 2100 մ բարձրության վրա: Կլիման բարեխառն լեռնային է: Ձմեռները տևական են, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Հուլիսյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 160-180, հունվարյանը` -60,-80: Մթնոլորտային տարեկան տեղումների քանակը 450-600 մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային տափաստաններ են:
1873 թ-ին ունեցել է 298, 1897 թ-ին` 535, 1939 թ-ին` 1241, 1959 թ-ին` 1016, 1979 թ-ին` 1279 հայ բնակիչ: Ըստ 2005 թ-ի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների բնակչությունը կազմում է 2075 մարդ, որից 49% տղամարդիկ են, 51%` կանայք: Բնակչության մեջ մինչաշխատունակները կազմում են 22%, աշխատունակները` 71%, հետաշխատունակները` 8%:Ունի դպրոց, գրադարան, կապի հանգույց, բուժկետ:
Համայնքի տնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը գյուղատնտեսությունն է: Գյուղատնտեսական հողահանդակների հիմնական մասն օգտագործվում է որպես վարելահողեր, խոտհարքեր: Զբաղվում են բանջարաբոստանային, հացահատիկային, կերային կուլտուրաների մշակությամբ: Տնամերձ հողակտորներում կան բազմամյա տնկարկներ: Պահուստային հողերը զբաղեցնում են համայնքի մակերեսի 62%, որոնց մեջ 293 հա կազմում են արոտավայրերը, 48հա` վարելահողերը: Գյուղատնտեսական համախառն բերքի մեծ մասը բաժին է ընկնում անասնապահությանը, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծությամբ:
Արդյունաբերություն չունի:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է խմելու և ոռոգման ջրի ջրագծերի, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը: