Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 9.1կմ2

Բնակչություն` 549 մարդ (2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)

Ն. Ծաղկավանը Տավուշի մարզի հնագույն բնակավայրերից է, հիմնադրվել է մոտավորապես 13-րդ դարի կեսերին: Գյուղը եղել մելիքանիստ, որի համար մինչև 1946թ. կոչվել է Մելիքգյուղ:
Մելիքների նախաձեռնությամբ գյուղի տարածքում կառուցվել է Սուրբ Հակոբ եկեղեցին:
Հատկանշական է, որ հայ բեմի առաջին կին դերասանուհիներից՝ Քեթևան Արամյանցը եղել է մելիքգյուղացի: Նույն գյուղից է եղել խորհրդային միության հերոս Իշխան Սարիբեկյանը:
Բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է:
1. Հեռավորությունը Երևանից՝ 161 կմ,
մարզկենտրոնից՝ 28 կմ,
ՀՀ պետական սահմանից՝ 4.5 կմ
2. Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 840 մ
3. Բնակլիմայական պայմանները՝ գտնվում է բարեխառն գոտում, ամռանը միջին ջերմաստիճանը + 30C է, ձմռանը` – 2C
4. Պատմամշակութային կոթողներ՝ սբ.Հովհաննես եկեղեցի 19-րդ դար, գտնվում է կիսավեր վիճակում
5. Բնակչության թիվը՝ 549 մարդ, 197 ընտանիք
6. Համայնքի զբաղեցրած տարածքը՝ 915 հա,
որից` 440 հա արոտներ,
981.3 հա վարելահողեր,
126.1 հա անտառ
7. Բնակչության զբաղմունքը` բուսաբուծություն, այգեգործություն, անասնապահություն
8. Ապահովվածությունը խմելու և ոռոգման ջրով՝ խմելու ջրով մասնակի, ոռոգման ջրով բավարար
9. Գազիֆիկացված է
10. Ճանապարհների վիճակը` բավարար

Համայնքն ունի`

1. Միջնակարգ դպրոց` 120 աշակերտական տեղով, աշակերտների թիվը – 76
2. Բուժկետ
3. Համայնքային կենտրոն