Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 12.5կմ2

Բնակչություն` 1142

 

harich.shirak@mta.gov.am
 
Գյուղ Արթիկի տարածաշրջանում, Արթիկ քաղաքից 3-4կմ հարավ-արևելք, մարզկենտրոնից գտնվում է 22կմ հեռավորության վրա: Նախկինում ունեցել է Խփչախ, Կիպչախ, Հառիջ, Ղրփչաղ, Ղեչաղ, Ղրփչաղ, Հառիչ անվանումները: Հառիճ է վերանվանվել 1946 թ-ին: Հրաչյա Աճառյանի ենթադրությամբ □առիճ□, □առինճ□ կամ Հառիճ նշանակում է գյուղ, իսկ այլ ստուգաբանությամբ` □ամրություն, բերդ□: Նախկինում մտել է Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառի մեջ:
Գյուղը տեղադրված է Արագածի արևմտյան լանջին, սարավանդի վրա` ծովի մակարդակից 2020մ բարձրության վրա: Կիման ցուրտ լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են ձնաբքերը և սառնամանիքները: Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: Տարեկան տեղումների քանակը 500-600մմ: Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստաններ են: Ունի սև և կարմիր տուֆի, շինարարական ավազի պաշարներ, որոնք ունեն արդյունաբերական նշանակություն:
Հառիճի հարավում գտնվում է համեմատաբար խոշոր բրոնզեդարյան բնակատեղի` բաղկացած մի շարք մշակութային կառույցներից, որոնք պատկանում են մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակից մինչև մ.թ. 10-րդ դարը: Գյուղում գտնվում է միջնադարյան Հառիճի վանքը: Վանքն իրենից ներկայացնում է բարդ ճարտարապետական համալիր, որը բաղկացած է 2եկեղեցուց, 2 գավիթից, մատուռներից, գերեզմանոցից: Այն եղել է Հայաստանի մշակութային, հոգևոր կենտրոններից: Որպես ուսումնական կենտրոն Հառիճը նշանավոր է դարձել 7-րդ դարից, ապա լայն գործուներություն է ծավալել 10-14-րդ դդ: Հառիճի դպրոցը մեծ համբավ է ունեցել: Այստեղ է նախնական կրթություն ստացել Ավետիք Իսահակյանը:  
Գյուղում եղել են մասնակի ավերվածություններ 1988 թ-ի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժից:
Գյուղի տարածքում գտնվում է հին եկեղեցու, գերեզմանների, գյուղատեղիների, ավերակներ: Գյուղից մոտ 2կմ հյուսիսարևմուտք` □Քարոտ հողեր□ կոչվող դաշտում հայտնաբերվել են միջին բրոնզի դարի դամբարաններ, խեցեղեն առարկաներ:  
Գյուղի բնակչության նախնիները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Բասենի, Մուշի, Երզնկայից, Բաբերդի շրջաններից 1829-1830թթ: 1831 թ-ին գյուղն ունեցել է 86, 1897 թ-ին` 654, 1926 թ-ին` 880, 1939 թ-ին` 1035, 1959 թ-ին` 958, 1970 թ-ին` 1096, 1979 թ-ին` 1058 հայ բնակիչ: Հնում այստեղ բնակվել են նաև հույներ: Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համայնքը 2013թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցել է 1142 մարդ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 45%, կանայք` 55%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ. մինչաշխատունակներ` 29%, աշխատունակներ` 51%, հետաշխատունակներ` 20%: Ունի 209 տնտեսություն: Ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ, պատմահնագիտական թանգարան, կապի հանգույց:
Գյուղատնտեսական հողահանդակները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր` կազմելով 316հա: Պետական հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես արոտավայրեր` 487հա: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ, պտղաբուծությամբ (խնձոր, տանձ): Զբաղվում են նաև խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությամբ:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են դպրոցական գույքի նորացումը, խմելու ջրագծերի վերանորոգումը, գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգումը, գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը, գազաֆիկացումը:
 
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ
 
Ինդեքս՝ 3014
 
Հեռ` +374 055 28 33 21