Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 4կմ2

Բնակչություն` 562

 Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 60կմ, Երևանից՝ 100մ, ընտանիքների թիվը՝ 144, գրանցված ընտրողների թիվը՝ 442, բնակչությունը 642մարդ, որոնցից կին՝ 337, տղամարդ՝ 305։