Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 28.71կմ2

Բնակչություն` 1408

 Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 38կմ, Եր¢անից՝ 55կմ, բարձրությունը ծովի մակեր¢ույթից 1500մ, ընտանիքների թիվը՝ 438, գրանցված ընտրողների թիվը՝ 922, բնակչությունը՝ 1526 մարդ, որոնցից կին՝ 759, տղամարդ՝ 767։ Համայնքի վարչական տարածքը 2871հա