Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 41.28 կմ2

Բնակչություն` 3139

Շնող գյուղը,միջնադարում`Կայծոն, գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում, մարզկենտրոնից 60 կմ հյուսիս-արևելք: Շնողի պատմությունը սերտորեն առնչվում է Կայծոն ամրոցի հետ /10-11դ/: Կայծոն-Շնող անվանափոխությունը կատարվել է ուշ շրջանում`18-րդ դարի կեսերից: Շնող անվան ծագումը կապվում է շեն- հող կապակցության հետ: Համաձայն այլ ենթադրության` գյուղի անվանումն առաջացել է շինող բառից/ կառուցող, շինարար/իմաստով:
Շնող գյուղը գտնվում է Գուգարաց լեռնաշղթայի արևելյան մասում, Դեբեդ գետի աջափնյա սարավանդի և հարակից ձորերով ու բլուրներով պատած, բարդ ռելիեֆով տարածքի վրա: Վերջինս հյուսիս- արևմուտքից կտրվում է Դեբեդի կիրճով/գյուղին հարող մասում մինչև 200մ խորությամբ/: Կլիման բարեխառն է , չափավոր ու մեղմ ձմեռներով,մոտիկ է չոր արևադարձայինին:Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 11 C է,0 առավելագույնը`+38 նվազագույնը `-22 ,մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջինը`55 մմ:Գլխավոր գետը սահմանակից Դեբեդն է `Շնող վտակով: Ծովի մակերևույթից բարձր է 670 մ-ով:Գյուղը շրջապատող անտառները հարուստ են արժեքավոր ծառատեսակներով, վայրի պտուղներով, հատապտուղներով, անասնակերով:
Լեռնալանջերը,նախալեռնային, տարածքները գետահովիտները պատած են արգավանդ,բարեբեր հողատարածություններով:
Շնողի հարակից վայրերում /Դուքանաձոր,Բովեր, Ծակեր, Փիջուտ, Գուգութ / կան օգտակար հանածոններ`պղնձի, երկաթի, մոլիբդենի: Հարևան Թեղուտ գյուղի հարավից տարածվում է “ԹԵՂՈՒՏ,, ՓԲԸ պղնձամոլիբդենային հանքավայրը: Շնողի բնակչության նախնիները հիմնականում բնիկ են :
Որոշ վերաբնակեցում կատարվել է 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի սկզբին: 1915 թ. Ախթալա կայարանից Մեծ եղեռնից փրկված Շնող են հասցվել 285 գաղթականներ`տեղահանված Արևմտյան Հայաստանի Բասենի, Էրզրումի նահանգի գյուղերից:Դրանց չնչին մասն է հարատևել Շնողում:
Շնողի բուն տարածքում գտնվում են Կայծոն ամրոցի/X դ/միանավ եկեղեցու/X դ/ մնացորդները,Սուրբ Գևորգ /1893թ./ Սուրբ Սարգիս/1894/ եկեղեցիները,Տերունական խաչարձան –մատուռը/1222/, Սուրբ Սարգիս մատուռը/XVII դ/,Ս. Նշան մատուռի մնացորդները/XVII դ/:
Հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին կառուցված է հուշարձան`75-րդ տարելիցի առթիվ,գյուղի կենտրոնական հրապարակի եզրին կառուցված է հուշահամալիր`նվիրված Հայրենական պատերազմում զոհված 258 շնողցիների հիշատակին: Շնող գյուղը այսօր ճանաչված,շեն ու բարեբեր բնակավայրերից է:Ունի միջնակարգ հանրակրթական,արվեստի դպրոցներ,մշակույթիտուն,գրադարան,կապիբաժանմունք,մսուր-մանկապարտեզ, հայրենագիտական թանգարան, ինչպես նաև համայնքում աշխատում է կաշվի վերամշակման արտադրամաս,հացի փուռ, մի շարք խանութներ ու սննդի օբյեկտներ/20 հատ/,որտեղ աշխատում են շուրջ 480 շնողցի: Շնողցիների եկամտի հիմնական աղբյուրը հանդիսացել է բազմատարր գյուղատնտեսությունը:
Պապենական ճյուղերն են եղել այգեգործությունը, անասնապահությունը, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակումը, թռչնապհությունը,շերամապահությունը: Հողի սեփականաշնորհումից հետո այգեգործությունը փոխարինվեց հացահատիկի,կարտոֆիլի և 1-ին անհրաժեշտության այլ կուլտուրաների մշակությամբ:Վերջին տարիներին այգեգործությունը նորից համայնքում զարգացում է ,ապրում, հիմնվում են նոր այգիներ, պտղաբուծության առաջատարը համարվում է դեդձը: Համայնքում առկա է ինքնահոս ոռոգման ցանց,որը 80տոկոսով բավարարում հողատերերին:Համանքում տրանսպորտային վիճակը բավարար է, ամենօրյա կապը շրջանի, մարզի, մայրաքաղաքի հետ երթուղայի ավտոբուսներով իրականացվում է:
Շնողցիներից գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսորներ են 8 հոգի ,պրոֆեսոր են 5 հոգի, գիտությունների թեկնածուներ և դոցենտներ են 40 հոգի ,վաստակավորի կոչմանն են արժանացել 21 հոգի , գեներալ- մայորի կոչման է արժանացել 1 հոգի, գնդապետի կոչման` 2հոգի սպորտի վարպետի կոչման են արժանացել 6 հոգի: