Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 53.079կմ2

Բնակչություն` 17681

Տնային տնտեսությունների թիվը` 5217
Քաղաքային համայնք Լոռվա մարզում:
Համայնքի վարչական տարածքի մեջ մտնում են Ստեփանավան քաղաքը և Արմանիս գյուղը: Ստեփանավանը եղել է նախկին Ստեփանավանի շրջանի վարչական կենտրոնը: Քաղաքային բնակավայր է դարձել 1923թ.-ին: Նախկինում եղել է պատմական Տաշիր-Ձորագետյան թագավորության մայրաքաղաքը` Լոռե բերդաքաղաքով, որի պահպանությունը մտել է պետական ծրագրերի մեջ որպես «Լոռի Բերդ» պատմամշակութային արգելոց քաղաքատեղի: 1810-ին Լորեի մի արվարձանը` ներկայիս Ստեփանավան տարածքը, Ղարաբաղի իշխանական Ջալալյան տոհմի անունով, որոնք հիմնավորվել էին այստեղ անվանվել է Ջալալօղլի: Ստեփանավան է վերանվանվել 1923թ.-ին ի պատիվ հեղափոխական գործիչ Ստեփան Շահումյանի: Մարզկենտրոնից գտնվում է 26կմ հեռավորության վրա:
Քաղաքը տեղադրված է Ձորագետի հովտում, ընդարձակ սարահարթում ծովի մակարդակից 1400մ բարձրության վրա: Ունի բարեխառն չափավոր խոնավ կլիմա, տարեկան միջին ջերմաստիճանը 6,6 աստիճան է: Հունվարի միջին ջերմաստիճանը – 4,2 աստիճան է, հուլիսյանը` 16,7 աստիճան: Տարեկան թափվում են 683մմ մթնոլորտային տեղումներ: Ձմեռները ձյունառատ են: Շրջակայքում կան անտառներ, բնական շինանյութերի մեծ պաշարներ: Քաղաքը իր բնակլիմայական պայմաններով հանդիսանում է Հայաստանի առողջարանային բնակավայրերից մեկը:
Ստեփանավանը որպես բնակավայր գոյություն է ունեցել շատ հին ժամանակներից: Շրջակայքում հայտնաբերվել են դամբարաններ, խեցեղեն զանազան իրեր: Ունի 5-6-րդ դարերի եկեղեցիներ: 19-րդ դարում Ստեփանավանը եղել է Լոռվա միակ քաղաքը, մտել է Թիֆլիսի նահանգի Բորչալուի գավառի մեջ: Քաղաքի փողոցները սալահատակված են եղել, ներկայիս Միլիոնի փողոցը այդ ժամանականերից է ստացել իր անվանումը, որի վրա բնակվել են մեծահարուստներ: Քաղաքն ունեցել է դպրոց, որտեղ սովորել է Հովհաննես Թումանյանը: Քաղաքում տեղակայված է եղել ցարական կայազոր, գործել է հիվանդանոց, դեղատուն: Քաղաքը զգալի տուժել է 1988թ.-ի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժից:
Բնակավայրը 1831թ.-ին ունեցել է 148, 1897թ.-ին` 3324, 1926թ.-ին` 4973, 1939թ.-ին` 6057, 1959թ.-ին` 9714, 1975թ.-ին` 25 հազ., 1989թ.-ին` 22 հազ. բնակիչ: Ազգային կազմը հիմնականում միատարր է, կան հույներ, ռուսներ, եզդիներ, վրացիներ: Սեռային կազմում տղամարդիկ կազմում են 44%, կանայք` 56%: Տարիքային խմբերը բաշխված են հետևյալ կերպ` մինչաշխատունակներ` 21.2%, աշխատունակներ` 60%, հետաշխատունակներ` 17%: Քաղաքն ունի մշակույթի տուն, 8 հանրակրթական դպրոց, 2 երաժշտական և արվեստի դպրոցներ, մարզադպրոց, գրադարաններ, հիվանդանոց, պոլիկլինիկա և սանիտարահամաճարակային ծառայություն: Ունի սպասարկման ոլորտի մի շարք օբյեկտներ` հյուրանոցներ, հանգստյան տներ, պանսիոնատներ: Քաղաքում է գտնվում Ստեփան Շահումյանի տուն-թանգարանը: 1982թ.-ին ավարտվել է Ստեփանավանի օդանավակայանի կառուցումը, այն ներկայումս չի աշխատում:
Տնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը մանր ու միջին բիզնեսի զարգացումն է: Քաղաքը սոցիալ-տնտեսական հեռանկարանային զարգացումը կապված է տուրիզմի հետ, որպես առողջարանային հանգստավայր դարձնելը:
Ունի նաև բազմաճյուղ գյուղատնտեսություն: Մասնագիտացման ուղղությունը կաթնամսատու անասնաբուծությունն է: Գյուղատնտեսական հողահանդակներում մեծ բաժին ունեն վարելահողերը և խոտհարքերը համապատասխանաբար կազմելով 634 552 հեկտար: Պետական նշանակության հողերն գլխավորապես օգտագործվում են որպես արոտավայրեր (826հա), կան նաև խոտհարքերը` (720հա), վարելահողեր (162հա): Զբաղվում են պտղաբուծությամբ, բանջարաբոստանային, հացահատիկային, կերային կուլտուրաների մշակությամբ, խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ:
Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է ներքաղաքային ճանապարհների վերանորոգումը, քաղաքի շուրջօրյա ջրամատակարարումը, բազմաբնակարան շենքերի` ինչպես նաև հարթ, այնպես էլ թեք տանիքների հիմնանորոգումը, «Աշոտաբերդ» թաղամասի փայտաշեն բազմաբնակարան շենքերի հիմնախնդիրը (օգտագործման պիտանի չեն), նոր աղբավայրի տեղի հատկացում և քաղաքի փողոցների գիշերային լուսավորության հարցը: