Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Մակերես` 1.5կմ2

Բնակչություն` 182

 Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 35կմ, Երևանից՝ 50կմ, ընտանիքների թիվը՝ 60, գրանցված ընտրողներւ թիվը՝ 110, բնակչությունը 181 մարդ, որոնցից կին՝ 54. տղամարդ՝ 127։