Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում

Բնակչություն` 1079

Համայնքում գործում են` միջնակարգ դպրոց, բուժկետ, հեռախոսակայան:
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից`
հեռավորությունը մայրաքաղաքից`
հեռավորությունը մարզկենտրոնից` 14 կմ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Որպես բնակավայր հիմնադրվել է 1828-30թթ.: Բնակչության հիմնական մասը լքված Թեզխարաբ գյուղի բնակիչներն են, մի մասն էլ Արևելյան Հայաստանից գաղթածներ: Գյուղն  սահմանակից է Ալափարս, Բջնի, Կապուտան, Կարենիս, Ջրաբեր, Հատիս գյուղերին: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 42 հա: Ազգաբնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: