Communities Finance Officers Association

Communities Finance Officers’ Association (CFOA) NGO

«Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպությունը Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնի հետ համատեղ ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է «Տեղական ժողովրդավարության դպրոց»-ի ընդունելության մրցույթ։

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման սկզբից՝ 1996թ. սկսած, Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) իրականացնում է ՀՀ ՏԻ համակարգի մշտադիտարկում և պատրաստում զեկույցներ դրա վերաբերյալ:

On July 10 a discussion was held within the EU funded project “Citizens’ Voice and Action in Consolidated Municipalities in Armenia” regarding the launch of construction of the ski center in Ashotsq municipality.

CFOA in Partnership with the European Association for Local Democracy and Union of Communities of Armenia are implementing “Citizens Voice and Actions in Consolidated Communities in Armenia” Project funded by the European Union.

Դրամաշնորհային ծրագրի թեմատիկ մրցույթի արդյունքները

Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հրավիրում է հասարակական կառույցներին մասնակցելու դրամաշնորհային մրցույթի։

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ ՀՖՄ կողմից իրականացվող «Աջակցություն նոր ձևավորված 18 բազմաբնակավայր համայնքների 2018թ. ծրագրային բյուջեների մշակմանը» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի 18 խոշորացված համայնքները բյուջետավորման գործընթացն սկսել են իրականացնել ծրագրային ձևաչափով:

Սեպտեմբերի 27-ին ներկայացվեց ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում, ՀՖՄ և «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան» հիմնադրամի կողմից մշակված «ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան գնահատման (ՏԻ տարեկան ինդեքսի հաշվարկման) մեթոդաբանությունը»։

Համայնքների ֆինանասիստների միավորումը Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումից  ի վեր իրականացնում է այդ ոլորտի մոնիտորինգ:

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN ARMENIA (2017) BOOK 10
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN ARMENIA (2017) BOOK 10

This book is devoted to assessment of reforms implemented in local self-government system of Armenia in 2017, such assessment made pursuant to the methodology developed by the experts of Communities Finance Officers Association (CFOA).

The assessment of reforms is based on the enactment of the provisions set out in the government programs in respect of local self-government system, indicators describing the status of local self-government, performance of local self-government bodies and as well as fulfillment of obligations assumed by the Republic of Armenia towards international organizations.

All Book