Communities Finance Officers Association
2019-06-19
Communities Finance Officers’ Association (CFOA) NGO
Communities Finance Officers' Association (CFOA) NGO...
2019-03-28
«Տեղական ժողովրդավարության դպրոց»-ի ընդունելության մրցույթ
«Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպությունը Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն...
2018-10-23
Հրատարակվել է «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում» (2017թ.), 10-րդ գիրքը
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման սկզբից՝ 1996թ. սկսած, Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) իրականացնում է ՀՀ ՏԻ համակարգի մշտադիտարկում և ...
2018-07-14
Tender for Selection of Construction Company to build a ski resort in Ashotsk municipality of Armenia
On July 10 a discussion was held within the EU funded project “Citizens’ Voice and Action in Consolidated Municipalities in Armenia” regarding the launch of constructi...
2018-07-07
Tender for Selection of Construction Company to build a ski resort in Ashotsk municipality of Armenia
CFOA in Partnership with the European Association for Local Democracy and Union of Communities of Armenia are implementing “Citizens Voice and Actions in Consolidated ...
2018-03-30
Դրամաշնորհային ծրագրի թեմատիկ մրցույթի արդյունքները
Դրամաշնորհային ծրագրի թեմատիկ մրցույթի արդյունքները...
2018-03-15
Դրամաշնորհային ծրագրի թեմատիկ մրցույթի հրավեր
Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հրավիրում է հասարակական կառույցներին մասնակցելու դր...
2018-02-15
Բազմաբնակավայր 18 համայնքների 2018թ. ծրագրային բյուջեների հանրային քննարկումներ
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ ՀՖՄ կողմից իրականացվող «Աջակցություն նոր ձևավորված 18 բազմաբնակավայր համայնքների 2018թ. ծրագրային բյու...
2017-10-03
ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքսը (2015 և 2016)
Սեպտեմբերի 27-ին ներկայացվեց ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում, ՀՖՄ և «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան» հիմնադրամի կողմից մշակված «ՀՀ տեղական ինքն...
2017-09-26
Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (Գիրք 9) գրքի շնորհանդես
Համայնքների ֆինանասիստների միավորումը Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումից  ի վեր իրականացնում է այդ ոլորտի մոնիտորինգ:...
2017-08-24
ՀՖՄ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույցը
«Համայնքների Ֆինանսիստների միավորւմ» ՀԿ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարցը ըդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման»...
2017-07-04
Համայնքների ֆինանսիստների միավորման կանոնադրության փոփոխություն
2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը անհրաժեշտություն առաջացրեց փոփոխել և լրամշակել Կազմակերպության կանոնադրությո...
2017-06-12
Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի նախնական արդյունքները
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հայտարարված փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի նախնակա...
2017-05-23
Հայտարարություն ՀՖՄ փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթի վերաբերյալ
2017թ ապրիլի 26-ին Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հայտարարել էր փոքր դրամաշն...
2017-04-26
Փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերի ընդունման հրավեր
Համայնքների ֆինանսիստների միավորումը (ՀՖՄ) «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի շրջանակում հրավիրում է հասարակական կազմակերպություններին...
2017-02-27
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
«Գեղարեգ» կրթամշակութային ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Համայնքային մասնակցություն եւ կառավարում» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շնորհիվ սերտացել է համայնք- բնակիչ կապը եւ բարձր...
2017-02-10
Discussion about draft law on Inter-community unions
The Government of Armenia has recently started the process of revision of the draft law on Inter-community unions....
2016-10-31
Գավառի և հարակից համայնքների ներկայացուցիչները հյուրասիրել են իրենց աշնանային բերքն ու բարիքը
«Գեղարեգ» ԿՄՀԿ բերք ու բարիքի ամենամյա փառատոնն այս տարի կազմակերպել է «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում:...
2016-08-11
Seminar within the framework of CELoG Program
A seminar, conducted by CFOA expert team on RA legislation and regulations in the sphere of civic engagement in local governance of municipality will be held on June 2...
2016-08-11
Seminar within the framework of CELoG Program
On June 29-July 1, a seminar, conducted by CFOA expert team on RA legislation and regulations in the sphere of civic engagement in local governance of municipality wil...