Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
2006-10-15
Հայաստան — Եվրոպայի խորհուրդ հարաբերությունները տեղական ինքնակառավարման բնագավառում
Սույն հոդվածում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանըանրադառնում է Հայաստան-Եվրոխորհուրդ փոխհարաբերություններին տեղական ինքնակառավարման ոլորտում:...
2006-05-15
Աբովյան քաղաքի 2006թ. բյուջե
2006թ.-ին Համայնքների ֆինանսիստների միավորոմը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագերի գրասենյակի հետ համատեղ առաջին անգամ Հայաստանի հինգ մոդելային քաղաքներում իրականացրեցին "Ըստ աշխատ...
2006-05-14
Դիլիջան քաղաքի 2006թ. բյուջե
2006թ.-ին Համայնքների ֆինանսիստների միավորոմը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագերի գրասենյակի հետ համատեղ առաջին անգամ Հայաստանի հինգ մոդելային քաղաքներում իրականացրեցին "Ըստ աշխատ...
2006-05-14
Մասիս քաղաքի 2006թ. բյուջե
2006թ.-ին Համայնքների ֆինանսիստների միավորոմը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագերի գրասենյակի հետ համատեղ առաջին անգամ Հայաստանի հինգ մոդելային քաղաքներում իրականացրեցին "Ըստ աշխատ...
2006-05-14
Ըստ աշխատանքների կատարման բյուջետավորում
2006թ.-ին Համայնքների ֆինանսիստների միավորոմը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագերի գրասենյակի հետ համատեղ առաջին անգամ Հայաստանի հինգ մոդելային քաղաքներում իրականացրեցին "Ըստ աշխատ...
2006-04-27
Հայաստանի Տարածքային Կառավարման Ի-համակարգ
2001թ.-ից ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն իրականացնում է <Աջակցություն տեղեկատվական հասարակությանը եւ ժողովրդական կառավարմանը> ծրագիրը, որի գլխավոր նպատակն է աջակցել Հայաստանո...
2006-04-27
Բերդի համայնքների միություն
Ներկայումս Հայաստանում ստեղծվել և գործում են 12 համայնքների միություններ, որոնցից 4-ը Տավուշի, 4-ը Սյունիքի, 2-ը Արարատի, 1-ը Արագածոտնի և 1-ը Լոռու մարզերում: Սույն...
2006-04-16
Շիրակի մարզի վերլուծություն
Շիրակի մարզի բուժօգնության եւ ոռոգման համակարգերի վերլուծություն:...
2006-04-16
Ինչ է Հրապարակային Սակարկությունը
Սույն ձեռնարկը կազմված է հարց եւ պատասխանի տեսքով: Ձեռնարկի հեիղնակները զետեղել են 41 հարց, որոնք վերեբերվում են հրապարակային սակարկությունների հասկացույթանը, ընթացակա...
2006-04-16
Հայասանի Հանրապետության Վարչատարածքային Բաժանման օպտիմալացումը եւ Տեղական Ինքնակառավարման Զարգացումը
Սույն փաստաթղթում հեղինեկները ներկայացնում են ՀՀ-ում գործող վարչատարածքային բաժանման համակարգը, վարչատարածքային բաժանմնան հնարավոր նոր մոդելները եւ միջհամայնքային միավ...
2006-04-16
ՔՀՀՑ-ի Կողմից Իրականացվող Մոնիտորինգի եւ Գնահատման Ծրագիր
Ելնելով ՔՀՀՑ-ի առաքելությունից և ՀՀ ԱՀՌԾ-ում հայտարարված այն մոտեցումից, որ ԱՀՌԾ-ի մոնիտորինգի և գնահատման գործունեության մեջ պետք է ընդգրկված լինեն նաև քաղաքացիական հ...
2006-04-16
Ոռոգման Ջրի Հասանելիության Ապահովումը որպես ԱՀՌ Ծրագրով Նախատեսված Գերակա Ուղղություն
ՀՀ-ում Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատվել է 2003թ. օգոստոսի 8-ի 994-ն որոշմամբ: Ծրագրում գյուղական բնակչության աղքատության ...
2006-04-16
Շիրակի, Տավուշի, Վայոց Ձորի եւ Սյունիքի մարզերում ոռոգման ջրի եւ առողջապահության ոլորտների մոնիտորինգի եւ գնահատման պիլոտային ծրագիր
Ծրագիրն իրականացվել է 2003 թ. սեպտեմբերի 1-ից` 2004 թ. օգոստոսի 31-ը: Ծրագիրը կազմված էր 4 հիմնական բաղկացուցիչ մասերից. ա) ոռոգման ջրի և առողջապահության ոլորտների փո...
2006-04-15
ՀՀ Տեղական իքնակառավարման համակարգի զարգացման ուղիները
Ժողովածուի մեջ ներառվել են «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարկաբյուջետային կարողությունների ամրապնդում. քաղաքականության մշակում» Հարավային կովկասի տարածաշրջանային...
2006-04-14
Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման եռամյա ծրագիր
Սույն ձեռնարկը իրենից ներկայացնում համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման եռմայա ծրագրի կազմելու օրինակելի ձեւ` Աջափնյակ համայնքի օրինակի վրա:...
2006-04-14
Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում. Զարգացման հրամայականներ
Գրքում ներառվել են Համայնքների ֆինանսիստների միավորման կողմից մշակված Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման հայեցակարգը, ՀՀ ապակենտրոնացման ռազմավարությունը...
2006-04-14
Միջհամայնքային միավորումները եւ հարկային քաղաքականությունը
Սույն աշխատանք անրադառնում է ՀՀ-ում միջհամայնքային միավորումների ձեւավորման անհրաժեշտությանը, այս միավորումների օրենսդրական հիմքերին, համայնքների համագործակցության միջ...
2006-04-14
Համայնքային բյուջեների հանրային լսումների ուղեցույց
Ձեռնարկը ծանոթացնում է բյուջեի նախագծի պատրաստման այնպիսի եղանակների և մեխանիզմների հետ, որոնք թույլ են տալիս դիտարկել բյուջեն ոչ միայն որպես ծախսերիգրանցամատյան, այլև...
2006-04-14
Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում. Քաղաքականության տարբերակներ եւ ուղիներ
Ժողովածուի մեջ ներառվել են ապակենտրոնացման քաղաքական և ֆինանսական ուղղությունները, տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները ...
2006-03-30
Համայնքի բյուջետավարման ուղեցույց
«Համայնքների բյուջետավարման ուղեցույց» ձեռնարկը մշակվել է «Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ նոր օրենքով պ...