Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորում
2006-03-21
Տավուշի մարզի զարգացման ծրագիր
Ծրագրի հիմնական նպատակը մարզի սոցիալական և տնտեսական զարգացման այնպիսի ուղղությունների կանխորոշումն է, որոնք առավելագույնս նպաստում են եկամտային և մարդկային աղքատությա...
2006-03-21
Գեղարքունիքի մարզի զարգացման ծրագիր
Ծրագրի հիմնական նպատակը մարզի սոցիալական և տնտեսական զարգացման այնպիսի ուղղությունների կանխորոշումն է, որոնք առավելագույնս նպաստում են եկամտային և մարդկային աղքատությա...
2006-03-10
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ Օրենքը
Uույն oրենքը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման հաuկացությունը, uկզբունքները, մարմինները, լիազորությունները, դրանց իրավական, տնտեuական, ֆինան...
2006-02-17
Հողային ռեսուրսների կառավարման ինստիտուցիոնալ ոլորտը եւ հողօգտագործումը
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
Շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների պահպանությունը ՀՀ-ում
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
ՀՀ քաղաքաշինական զարգացման հիմնախնդիրները
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
ՀՀ քաղաքաշինական զարգացման հիմնախնդիրները
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
Անշարժ գույքի շուկայի կարգավորման, զարգացման հիմնական նպատակներն եւ խնդիրները
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
Տնտեսական զարգացումը եւ աղքատության հաղթահարումը
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
Տնտեսական զարգացումը եւ աղքատության հաղթահարումը
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
Հողի գրանցումը և կադաստրը
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-17
Գյուղատնտեսության զարգացումը
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-16
Թրանսփարենսի Ինթրնեշնլ միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպության ուսումնասիրության հաշվետվություն (հարցաթերթիկ)
2003 թ. հավասար էր 3-ի` 0-ից (լիովին կոռումպացված) մինչև 10-ը (կոռուպցիայից բացարձակապես զերծ) սանդղակով: Վերջին տարիներին անցկացված` կոռուպցիային առնչվող հասարակական ...
2006-02-15
Հարկային համակարգ
Թբիլիսիում անցկացված Հարավ-Կովկասյան Ռեգիոնալ Կոնֆերանսը, նվիրված հողային քաղաքականությունը, կազմակերպված էր 3 ոչ կառավարական կազմակերպություների կողմից` “Համայնքների ...
2006-02-14
Թրանսփարենսի Ինթրնեշնլ միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպության ուսումնասիրության հաշվետվություն
2003 թ. հավասար էր 3-ի` 0-ից (լիովին կոռումպացված) մինչև 10-ը (կոռուպցիայից բացարձակապես զերծ) սանդղակով: Վերջին տարիներին անցկացված` կոռուպցիային առնչվող հասարակական ...
2006-02-14
Երեւանի Նոր-Նորք համայնքում կայացած ՏԻՄ ընտրություններ
"Ընտրությունը քոնն է" հասարակական կազմակերպության` 2005թ.-ի հոկտեմբեի 2-ին` Երեւանի Նոր-Նորք համայնքում կայացած ՏԻՄ ընտրությունների ընթացքում իրականացված տեղական դիտոր...
2006-02-14
Միջհամայնքային միավորումները և հարկային քաղաքականությունը
Տվյալ փաստաթղթում քննարկվում է միջհամայնքային միավորումների ստեղծման անհրաժեշտությունը, օրենսդրական հիմքերը եւ ուսումնասիրվում է Հայաստանում գործող համայնքների միութ...
2006-02-14
Երեւանի Քանաքեռ-Զեյթուն ու Նուբարաշեն համայքներում ՏԻՄ ընտրություններ
"Ընտրությունը քոնն է" ՀԿ` 2005 թ. սեպտեմբերի 18-ին Երեւանի Քանաքեռ-Զեյթուն, Նուբարաշեն համայնքներում կայացաց ՏԻՄ ընտրությունների ընթացքում իրականացրած տեղական դիտորդակ...
2006-02-14
Լոռու, Արմավիրի եւ Տավուշի մարզերում ՏԻՄ ընտրություններ
“Ընտրությունը քոնն է” ՀԿ` 2005թ.-ին հոկտեմբերի 16-ին` Լոռու, Արմավիրի եւ Տավուշի մարզերում կայացած ՏԻՄ ընտրությունների ընթացքում իրկանացրած տեղական դիտորդա...
2006-02-13
Երեւանի Կենտրոն եւ Արաբկիր համայնքներում ՏԻՄ ընտրություններ
"Ընտրությունը Քոնն է" ՀԿ` 2005թ.-ի սեպտեմբերի 25-ին` Երեւանի Կենտրոն եւ Արաբկիր համայնքներում կայացած ՏԻՄ ընտրությունների ընթացքում իրականացրած տեղական դիտորդական առաք...